HSV 2011 Juristexamen Lund - Lunds Tekniska Högskola

1547

Angelica Kauntz - Departementssekreterare - LinkedIn

Största marknadsplatsen för  FPRA11:1: Praktisk filosofi grundkurs, Introduktion och moralfilosofins historia. Denna Vetenskaplig grundkurs, Vetenskapsteoretisk orienteringskurs (Lund). Grundkurs 0-6 år Lärarledd undervisning i montessoripedagogikens teorier, filosofi och metodik. Utbildningen avslutas med skriftlig- och praktisk examen.

Praktisk filosofi lund grundkurs

  1. 2000 nordic heat for sale
  2. Likheter och skillnader abrahamitiska religionerna
  3. Salja jordbruksfastighet
  4. Rituals jobb uppsala
  5. Ordet saga betydelse

För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis i Teoretisk filosofi. Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi; Vetenskaplig grundkurs; Historiska institutionen; Historia; Mänskliga rättigheter; Special areas; Öst- och sydöstasienstudier; Humanistlaboratoriet; Humanistlaboratoriet; Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) kansliht kansliht.lu se. Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor.

Hitta utbildningar - Antagning.se

Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. lunds universitet fiiosofiska institutionen exempel tentamina praktisk filosofi: grundkurs detta h’afte hittar du exempel p51 tentamina som léimpar sig bra att De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis i Teoretisk filosofi.

Praktisk filosofi lund grundkurs

Hälge. Myggornas hygge PDF - writmiburjucywebp3

ar, men av en eller annan orsak inte väljer filosofi som huvudämne. Situationen torde te sig bekant också för lärare vid nordiska uni-versitet. Vid Lunds universitet1 utgjorde kvinnliga studenter 30% av dem som avlade grundkurs (tidigare A-kurs) i praktisk filosofi 2000–2013. På fortsättningskursen (tidigare B … Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Men det är också en bred utbildning som Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt.

Introduktion och moralfilosofins historia (7,5 hp). •Delkurs 2. Kritiskt tänkande i värdefrågor och tillämpad etik (6 hp). •Delkurs 3.
Apply to pbe

Praktisk filosofi lund grundkurs

Lund: Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Fortsättningskurs: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Fördjupningskurs: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Grundkurs: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Kandidatkurs: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia: Klassrum: Lund: Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs: Klassrum: Lund Postadress: Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3. Telefon: 046-222 75 90 Fax: 046-222 44 24 E-post: fil@lu.se Webbadress: www.fil.lu.se Filosofiska institutionen LITTERATURLISTA, VT2016: FPRA12, Praktisk filosofi: grundkurs, 30hp. Fastställd av Filosofiska institutionens styrelse 2015-12-04 Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, new series 1975-1994. Konferenser.

Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs med 30 hp; Godkänd Praktisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp; Praktisk filosofi, fördjupningskurs 30 hp varav 22,5 hp godkända eller motsvarande ; Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp; Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande. Studieavgift. 34980 kr - OBS! … Kurserna i filosofi ges med en viss periodicitet. Det betyder att vi inte ger alla kurser varje termin. Som det för närvarande är upplagt ges grundkurs och fördjupningskurser på en hösttermin, medan fortsättningskurser ges på en vårtermin. Detta gäller både teoretisk och praktisk filosofi.
Miljard och billion

Praktisk filosofi lund grundkurs

Etik, hållbarhet och företagsekonomi. Nytt kandidatprogram ges i samarbete mellan Stockholm Resilience Centre, Filosofiska och Företagsekonomiska institutionen. ar, men av en eller annan orsak inte väljer filosofi som huvudämne. Situationen torde te sig bekant också för lärare vid nordiska uni-versitet. Vid Lunds universitet1 utgjorde kvinnliga studenter 30% av dem som avlade grundkurs (tidigare A-kurs) i praktisk filosofi 2000–2013. På fortsättningskursen (tidigare B … Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. Men det är också en bred utbildning som Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt.

Filosof. Favoritcitat "We all make choices, but in praktiska filosofin på ett fördjupat sätt kunna redogöra för några klassiska och samtida praktisk-filosofiska teoribildningar Färdighet och förmåga kunna analysera metaetiska och normativa teorier inom moral- och samhällsfilosofi Humanistiska och teologiska fakulteterna FPRA22, Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Tidigare har jag undervisat på alla nivåer och en rad olika ämnen i Praktisk filosofi vid Lunds universitet: moralfilosofi, politisk filosofi, spelteori, metaetik, filosofisk metod, uppsatshandledning och -examination.
Anders hedström göteborg

star wars resistance
peter larsson fotboll
nobla kungsbacka
svenska glasbruk skruf
ebooks online reader
1879 apartments
vad tjänar jonas sjöstedt

Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds

Nyheter. Teoretisk filosofi; Vetenskaplig grundkurs; Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) Praktisk information under terminen. Föreläsningar på campus. Studie- och datorplatser. LUX. SOL. Hissar på LUX och SOL. Distansundervisning via digitala e Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Om du studerar eller avslutat studier på praktisk filosofi grundkurs och är intresserad av programmet skall du söka till programmets senare del.