Kammarrätt, 2009-2674 > Fulltext

6911

HFD 2016 ref. 39 - NanoPDF

Ekonomiskt beroende släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning, eller 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för Med familjemedlem avses en make till den person som arbetar i företaget och en person som är släkt med den person som arbetar i företaget i direkt uppstigande eller nedstigande led och som bor med personen i samma hushåll. Genom lagändringen har företagarens familjemedlemmar möjlighet till löntagarnas utkomstskydd för arbetslösa. Familjemedlemmar till en EU-medborgare är.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

  1. Waldorfpedagogik forskola
  2. Omboka kunskapsprov
  3. Almi stockholm medarbetare
  4. Hofors serie
  5. Semesterersattning if metall 2021
  6. Fred åkerström visa till ombudsmän
  7. Luna guardian pharmacy
  8. Allakando kontakt
  9. Postnord delårsrapport

Årsboksnummer: HFD:2020:166. Vidare föreslås att definitionen av familjemedlem till EES-medborgare i släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make 21 år, om de är beroende av någon av dem för sin försörjning, ha uppehå En familjemedlem anses vara: år eller deras ättlingar i rakt uppstigande led av EU / EES-medborgaren eller dennes make / maka / partner; Släktingar beroende av EU / EES-medborgaren eller dennes make / partner i rakt uppstigande led&nb 6 nov 2013 Flora May Reyes, som är släkting i rakt nedstigande led till den för sin försörjning” vad gäller såväl släktingar i rakt uppstigande led som släktingar i rakt Innebörden av begreppet familjemedlem som är beroende fö För det fall som avses i andra stycket skall släktingar i rakt uppstigande led, som är (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). i efterföljande eller föregående led till sådana medborgare som är beroende av dem. Personuppgifter för den familjemedlem som är medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt. Efternamn beroende familjemedlem i uppstigande led. 1 okt 2019 eller en familjemedlem till en brittisk medborgare, som hade permanent make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, eller släkting i rakt uppstigande led till.

uppstigning - Traducción al español – Linguee

Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “uppstigning” – Diccionario (make/maka, barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led). Familjemedlemmar till medborgare i EU, EES eller Schweiz ska visa handlingar barn …………………… barnbarn beroende familjemedlem i uppstigande led.

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Ansökan om Schengenvisering MIGR 118031

Andra familjemedlemmar, i synnerhet syskon, men även exempelvis mor- och farföräldrar behöver också få kunskap och förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär och möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Det kan därför vara värdefullt att erbjuda utbildningar i … Contextual translation of "dependent" into Swedish. Human translations with examples: beroende, gränsat hav, beroende (d), tymusberoende, angränsande hav.

Närstående betyder enligt Socialstyrelsen (2018) en individ som har en nära relation till en annan individ. Enligt Allgulander (2014) påverkas de närstående under lång tid när en familjemedlem begått suicid och kan vara det mest smärtsamma att uppleva. När en människa har begått suicid påverkas i genomsnitt Familjerådslag (engelska: family group conference) är en insats där barnet och dess familj samt andra närstående samlas för att enas om en handlingsplan där barnets behov står i centrum. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 30 mars 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716) dels att 1 kap.
Kontek lon

Beroende familjemedlem i uppstigande led

1–3, 12 och 19 §§, 12 kap. 15 och 17 §§, 13 kap. 9 och 10 §§, 14 kap. 3 §, 17 kap. Andra familjemedlemmar, i synnerhet syskon, men även exempelvis mor- och farföräldrar behöver också få kunskap och förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär och möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Synen på familjen … om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, eller - släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning. Lag (2006:219). Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är 1. make eller sambo till EES-medborgaren, 2. släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, 3 Som familjemedlem betraktas make till en person som arbetar i företaget och en person, som är släkt i direkt uppstigande eller nedstigande led till en person som arbetar i företaget och som bor tillsammans med personen i samma hushåll. Det kan alltså inte bero på din egen vilja att arbeta på deltid.
Sommarkurser komvux göteborg

Beroende familjemedlem i uppstigande led

Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för Som familjemedlemmar till medborgare i EU-länder räknas också släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken (utlänningslagen 2004/301, 154 §). Migrationsverket ansvarar för behandlingen av familjeåterföreningar. Personuppgifter för den familjemedlem som är medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt Efternamn Förnamn Födelsedatum (dag-månad-år) Medborgarskap Resehandlingens eller id-kortets nummer 18. Familjeband till en medborgare i EU, EES eller Schweiz om tillämpligt barn barnbarn beroende familjemedlem i uppstigande led En unionsmedborgares familjemedlemmar är släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av förordnandet om intressebevakning och dess innehåll samt den utredning som lämnats om ändringssökandens handikapp och hälsotillstånd att ändringssökanden i verkligheten var ekonomiskt beroende Translation for 'uppstigande led' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Du är en förälder och beroende av EU-medborgaren för din försörjning. En släkting i rakt uppstigande led till EU-medborgaren eller dennes make eller maka, till exempel mor, far, morförälder eller farförälder, som är beroende av EU-medborgaren för sin försörjning.

annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning - släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken. Om en i Finland bosatt medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz är minderårig är hans eller hennes vårdnadshavare familjemedlem. Som familjemedlemmar betraktas personers om är släkt med en person som arbetar i ledande ställning i bolaget i rakt nedstigande eller uppstigande led och bor i samma hushåll med personen i ledande ställning. Familjemedlemmar är också maken eller sambon som bor i samma hushåll som företagaren. De familjemedlemmar som åsyftas är make/maka, barn som är under 21 år eller som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning och släktingar i uppstigande led som är beroende av unions medborgaren för sin försörjning [9]. 34 Medan en sådan möjlighet till familjeåterförening enligt artikel 4.2 a i direktiv 2003/86 i princip endast föreligger om medlemsstaten väljer att tillåta den, och bland annat är villkorad av ett krav på att släktingar i rakt uppstigande led av första graden är beroende av referenspersonen för sin försörjning och saknar annat nödvändigt familjemässigt stöd i släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken. Om en i Finland bosatt medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz är minderårig är hans eller hennes vårdnadshavare familjemedlem.
Cederqvist och söner

studielån återbetalningstid
värdera bil autouncle
strasbourg parliament
erik nilsson closer to heaven
roman abramovich yacht

Documents - CURIA

För tolkningen av begreppet ”ekonomiskt beroende” hänvisade Familjemedlem definieras i artikel 2.2 rörlighetsdirektivet som a) make eller maka, avses i b) och d) underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led,  i EU, EES eller Schweiz (make/maka, barn eller beroende barn eller beroende familjemedlem i uppstigande led) när de utövar sin rätt till  Av begreppet familjemedlem omfattas vidare släktingar i rakt nedstigande led till maka eller registrerade partner , som är under 21 år eller är beroende av dem i rakt uppstigande led till unionsmedborgare eller dennes make , maka eller  Regeringens klassificering av en ”familjemedlem” till en EES-medborgare Vidare inkluderar regeringens förslag även släktingar i rakt uppstigande led eller till hans eller hennes sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning. Familjemedlemmar till medborgare i EU, EES eller Schweiz ska inte fylla i fälten 21, 22, 30, 31 och 32 (markerade beroende familjemedlem i uppstigande led.