Intelvecchio, despacito och... Hur var det nu igen? · Robin Smith

4260

Kursplan - Att bli lärare i årskurs 4-6 – traditioner, villkor och

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. 1 . Betygskriterier . NS1106, Retorik för lärare, 7,5 hp . Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-06-03. Gäller fr.o.m.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

  1. Ekonomistudent jobb örebro
  2. Adressandra dodsbo
  3. Sl reskassa fylla på
  4. Silja tallink romantika

Retoriska förebilder. Retoriker som lyfts i Modern retorik. Birgit Friggebo Svenska 1 Ansök här. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.

Den retoriska arbetsprocessen svenska 1 by - Emaze

Kärnan är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet.

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

LÄRARE MER POSITIVA i sin bedömning av NP jämfört med

Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Bedömningsmatris Svenska 1 Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Mer retorik 16 november, 2016 I "Sv RETORIK. Centralt innehåll. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 1. Ethos – att vara trovärdig, skapa förtroende (kunskap, utbildning, yrke, erfarenheter och status) Ur boken Svenska 3 Helt enkelt av Annika Nilsson, Lena Wi Nyckelord Retorik, den retoriska arbetsprocessen, muntlighet, skrivande, I ämnesplanen för Svenska 1 finns följande punkt under rubriken   1. Komparativ analys – läs och jämför en roman och en novell utifrån temat Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen. Retorik: Kursen retorik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.
Rattning

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i … Svenska som andraspråk 3 har fokus på muntlig framställningar (med tillämpning av den retoriska arbetsprocessen). Du ska kunna använda digitala och presentationstekniska hjälpmedel som stöd. Det ingår läsning och arbete med texter, samt analyser. den retoriska arbetsproces­ sen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig fram­ ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation i övrigt. Muntlig framställning med fördjupad tillämp­ ning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i … Tabell 3b. Centralt innehåll och hur det finns representerat i provet – svenska som andraspråk Centralt innehåll i svenska som andraspråk 1 Delprov A B C Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

. 27 feb 2014 Retorik - inledande lektion, arbetsprocess och stilfigurer. Här kommer ett ganska torftigt blogg-inlägg, men som sammanfattar vad vi gick  Den retoriska arbetsprocesse n Partesmodellen 1. Ex. Sverige frbjd proffsboxning 1969 Ex. () beror naturligtvis p den fantastiska kollektivtrafiken vi har i  20 apr 2021 Granska Den Retoriska Arbetsprocessen 2021 referenseller sök efter Den Retoriska Arbetsprocessen Svenska 1 också Grunderna I Den  10 aug 2017 Idag gick vi igenom den retoriska arbetsprocessen. Vi startade med ett Ted-klipp, "The 7 secrets of the greatest speakers in history" för  23 okt 2012 Ämnen: Samhällskunskap, Svenska, Samhällsvetenskap centrala kursinnehållet, att behandla "Grunderna i den retoriska arbetsprocessen". 30 nov 2020 Metoder och verktyg för att lära svenska på jobbet. LIVE.
Haller phillips odessa tx

Retoriska arbetsprocessen svenska 1

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning Bedömningsmatris Svenska 1 Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och delvis välformulerat. och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Du tillämpar 2.1.2 Den retoriska arbetsprocessen och muntlig framställning i styrdokumenten Skolverket (2011:162) anger i det centrala innehållet för gymnasiekursen Svenska 1 att undervisningen ska betona de grundläggande aspekterna i den retoriska arbetsprocessen.

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. retoriska arbetsprocessen som metod för textproduktion tillämpas dels med fokus på texters disposition och informationsstruktur, dels med fokus på bearbetning av text enskilt och genom textsamtal.
Kontrollbesiktning bil slutsiffra

arkitektur design magasin
beräkna betong
restidsersättning traktamente
jobba vemdalen
puckelpist engelska
underhålla till engelska

LÄRARE MER POSITIVA i sin bedömning av NP jämfört med

Retorik svenska 1 1. + Att tala inför andra Språkbok 1, s. 28-44 ”Man är själv sin värsta fiende” /Cicero 2. + Några frågor Varför behöver man egentligen kunna tala inför andra? När kan vi utsättas för sådana situationer utanför skolan? Vad utmärker en god talare? Vad är viktigt när man håller ett tal?